home om oss kontakt
social ekonomi grön ekonomi grön design grön energi

Smart framtid nu är en webportal över konkreta småskaliga lösningar världen runt. Alla positiva exempel blir en idébank att ösa ur. Det vi gör idag skapar förutsättningar för imorgon. Genom att se att det går att vara konstruktiv på en massa bra, roliga, viktiga sätt, kan vi få en mer optimistisk upplevelse av framtid än vad nyhetsflödet förmedlar.

Att bli aktör istället för passiv konsument ger oss en större kontroll över riktning och innehåll. Utmaningarna är stora. Förändring lönar sig bäst underifrån, i delade kraftfält, i uthålliga affärer. Det är lätt att ge upp inför magnituden över allt som behöver göras i en smartare framtid. Det goda exemplets makt är en bra inspirationskälla redan idag! Om du jobbar med eller har stött på något som förtjänar att beskrivas här, maila oss:

source:
Mercado Negro Time Banking Copenhagen Wheel Favela Painting Window Farm I-Beam DISK